Takto vyzerajú zanedbané spalinové výmenníky

Dôsledkom je zvýšená spotreba plynu, menšia účinnosť, znečistenie životného prostredia a nebezpečná prevádzka.