"Poslanie" plynových kotlov


Dostupná cena, vysoký výkon, rýchla návratnosť, nízke emisie, výborná možnosť

regulácie výkonu predurčujú tieto zariadenia k úspechu.


Ich životnosť niekoľkonásobne prekračuje návratnosť investície, čo sa nedá povedať o hi-tech riešeniach ako sú tepelné čerpadlá, solárne zariadenia, palivové články, kde návratnosť investície často hraničí s ich životnosťou.

Sú prakticky všadedostupné. Veď dnes už ani miesta bez zemného plynu nie sú problém. Plynové kotly fungujú aj na propán-bután plnený v nádržiach, čo sa už dnes dodáva tiež za veľmi výhodných podmienok.

Zmluvní partneri

Hlavné činnosti:

Uvádzanie zariadení do prevádzky
Záručný a pozáručný servis a  opravy

Ďalšie činnosti:
Optimalizácia vykurovacích parametrov
Návrh systémov a regulácie
Nastavenie vykurovacích okruhov


... a ste v pohode